Báo Lào Cai
Thứ 6, 27/5/2022, 04:45 [UTC+7]
Hotline: 0986575708
Nâng cao nghiệp vụ công tác đảng:

Cách làm mới ở Văn Bàn

LCĐT - Năm 2021, Huyện ủy Văn Bàn đã chỉ đạo thực hiện việc triển khai điểm về nghiệp vụ công tác đảng, qua đó phát huy tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên.

Mô hình nghiệp vụ công tác đảng là một trong những giải pháp giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Huyện ủy Văn Bàn triển khai thời gian qua.

Đánh giá của Huyện ủy Văn Bàn, những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai, giúp xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng thừa nhận một số chi, đảng bộ còn bộc lộ những hạn chế, thiết sót, như việc tổ chức sinh hoạt không đều theo quy định, số lượng đảng viên dự họp còn ít; chất lượng một số buổi sinh hoạt chi bộ chưa cao, còn mang nặng về trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; các ý kiến tham gia chưa nhiều; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa được phát huy, dẫn đến việc sinh hoạt đảng còn mang tính hình thức; chưa tìm ra các giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị…

Việc triển khai mô hình nghiệp vụ công tác đảng là để Huyện ủy Văn Bàn khắc phục những hạn chế nêu trên. Theo đó, Huyện ủy đã lựa chọn 5 loại hình chi bộ làm điểm, tổ chức hội thảo, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, gồm: Đảng bộ thị trấn Khánh Yên, Đảng bộ xã Hòa Mạc, Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo, Chi bộ Trường THCS Khánh Yên và Chi bộ Nà Bay (Đảng bộ xã Làng Giàng). Huyện ủy Văn Bàn đã thành lập Tổ hướng dẫn nghiệp vụ có nhiệm vụ tham mưu các văn bản thực hiện Kế hoạch số 35 ngày 15/3/2021 tổ chức thực hiện điểm về nghiệp vụ công tác đảng năm 2021. Tổ hướng dẫn nghiệp vụ, các ban xây dựng đảng Huyện ủy đã trực tiếp đến các tổ chức đảng được lựa chọn làm điểm cấp huyện để hướng dẫn nghiệp vụ đối với từng lĩnh vực, gồm: Tổ chức; kiểm tra, giám sát; tuyên giáo; dân vận; văn thư, lưu trữ; tài chính, tài sản của tổ chức đảng. Đồng thời dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, dự hội nghị ban chấp hành đảng bộ; thăm, nắm, rà soát các hồ sơ thực tế của chi bộ, đảng bộ...

Hồ sơ nghiệp vụ công tác Đảng được chuẩn hóa giúp cho việc lưu trữ, tra cứu và khai thác sử dụng hồ sơ của tổ chức Đảng khoa học, thuận lợi hơn.

Huyện ủy Văn Bàn cũng đã hệ thống và hướng dẫn ban hành danh mục, nội dung thực hiện cụ thể từng bộ hồ sơ, hệ thống các loại mẫu biểu, cẩm nang nghiệp vụ về lĩnh vực tổ chức, cán bộ và quản lý đảng viên gồm 11 nội dung như: Quy trình giải thể, sáp nhập, thành lập, chia tách tổ chức đảng; xây dựng quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, chi bộ dưới cơ sở; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên cơ sở… và được cụ thể hóa thành các hồ sơ công việc cho từng loại hình tổ chức đảng. Trong đó, đảng bộ cấp xã có 48 loại hồ sơ; đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện có 35 loại hồ sơ; chi bộ sự nghiệp thuộc các đảng bộ cơ sở có 17 loại hồ sơ và chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có 12 loại hồ sơ phục vụ nghiệp vụ công tác tổ chức, quản lý và phát triển đảng viên.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, qua nghiệm thu đã nhận thấy những mặt hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát nên đưa ra giải pháp khắc phục. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện đối với cấp ủy chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và của từng năm cho cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các đảng bộ, cơ quan tham mưu, giúp việc trực thuộc Huyện ủy theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy…

Theo đánh giá của Thường trực Huyện ủy Văn Bàn, mô hình nghiệp vụ công tác đảng đã đạt được nhiều kết quả. Việc tổ chức các hoạt động trong nghiệp vụ công tác đảng góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác cải cách hành chính trong thực hiện hồ sơ công việc của các tổ chức đảng, tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, tra cứu và khai thác sử dụng hồ sơ của tổ chức đảng; các tổ chức đảng thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc duy trì sinh hoạt đảng định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức đảng; lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy, thường trực đảng ủy các xã, thị trấn đã được bồi dưỡng, tập huấn, củng cố thêm nghiệp vụ công tác đảng trên các lĩnh vực để tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai một cách khoa học, đúng quy định, sát thực tế.

Đến nay, 58 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Bàn, 342 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã thực hiện tương đối đầy đủ và hoàn thiện hồ sơ nghiệp vụ, phục vụ tốt cho việc khai thác và thực hiện nhiệm vụ của chi, đảng bộ. 100% bí thư chi bộ, đảng bộ cơ bản đã nắm chắc nghiệp vụ công tác đảng, danh mục hồ sơ từng loại hình tổ chức đảng, nắm chắc các bước điều hành sinh hoạt chi bộ, các công việc cần chuẩn bị trước khi tổ chức các phiên họp, sinh hoạt, hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ và chi ủy của các chi, đảng bộ.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết