Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 20/8/2022, 01:30 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Công bố 12 nghị quyết của Quốc hội

Ngày 26/11, Tổng Thư ký Quốc hội ký Công văn số 524/TTKQH-TT, gửi các cơ quan báo, đài về việc đăng tải các Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai. Cụ thể:

1) Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

2) Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

3) Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

4) Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

5) Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

6) Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

7) Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

8) Nghị quyết số 38/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

9) Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

10) Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

11) Nghị quyết số 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

12) Nghị quyết số 42/2021/QH15 về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Nguồn: Báo Nhân dân

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết