Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 20/8/2022, 02:13 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tăng cường phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chương trình về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, thực hiện đến năm 2025. Chương trình xác định chủ động phòng ngừa làm giảm dần các loại tội phạm hằng năm, đồng thời nâng cao chất lượng xét xử và nâng cao tỉ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Diễn tập kỹ thuật, chiến thuật trấn áp tội phạm.

Cụ thể, ngày 18/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định có hiệu lực ngay kể từ ngày ký ban hành (ngày 18/11/2021), được thực hiện đến năm 2025, định hướng tới năm 2030.

Giảm tội phạm, tăng chất lượng xét xử

Về yêu cầu, Chương trình xác định phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trong đó, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm người đứng đầu nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội... Trước mắt, xác định phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để gia tăng do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Về mục tiêu cụ thể, Chương trình xác định chủ động phòng ngừa, tiếp tục làm giảm tội phạm, năm sau giảm so với năm trước; giảm tỉ lệ tái phạm tội; giảm ít nhất 5% các tội phạm xâm hại trẻ em so với giai đoạn 2016-2020.

Tỉ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm hằng năm đạt trên 75%; các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố. Bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và phấn đấu bắt 50% số đối tượng truy nã phát sinh.

Chương trình cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỉ lệ giải quyết đạt trên 90%. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố, bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%.

Nâng cao chất lượng xét xử, tỉ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa họp bàn phá án.
Nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng

Đáng chú ý, Chương trình cũng xác định kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tiêu cực, nâng tỉ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước.

Đặc biệt, xác định nâng tỉ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đều được chuyển ngay đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tập trung thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu tỉ lệ chuyển hóa thành công hằng năm đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại.

Kiện toàn các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm, bảo đảm gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi vào thực chất; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan bảo vệ pháp luật bảo đảm năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Chương trình cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành, địa phương, đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp giám sát, thực hiện.

Theo Quyết định mới ban hành, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, hằng năm xây dựng báo cáo tình hình, kết quả gửi Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an được giao làm đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Nguồn: nhandan.vn

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết