Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 08:59 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

LCĐT – Nhằm chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 13/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh hội thảo.

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) có 8 chương, 98 điều, quy định đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng. Sau 17 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng; về thủ tục, hồ sơ khen thưởng; về thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng nhu cầu tình hình mới.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật, đồng thời cho rằng: Cần xem xét quy định cụ thể việc đánh giá phân xếp loại để làm căn cứ bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng là đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hay đánh giá đảng viên hàng năm; xem xét cụ thể thẩm quyền cho quyết định khen thưởng; quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ thi đua, khen thưởng; đề nghị xem xét bổ sung quy định tuyến trình khen đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương; quy định tiêu chuẩn tặng Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của bộ, ngành, tỉnh; bỏ báo cáo thành tích khi trình khen thưởng; cần xem xét thống nhất những nội dung quy định trong dự thảo Luật;…

Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giao Văn phòng, thư ký Đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp. Đồng chí đề nghị các ngành tiếp tục nghiên cứu, có đóng góp bằng văn bản để Đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp, góp ý vào dự thảo Luật trình kỳ họp tới đây.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết