Từ khóa: "ASIAN Para Games 4"

1 kết quả

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự ASIAN Para Games 4

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự ASIAN Para Games 4

Ngày 10/10, tại Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 - ASIAN Para Games 4 tại Hàng Châu (Trung Quốc), diễn ra từ ngày 14 – 29/10/2023.

fb yt zl tw