Từ khóa: "Xá phó Sa Pa"

1 kết quả

Độc đáo lễ “Ả nệ ghỉ bá” của người Xá Phó xã Liên Minh

Độc đáo lễ “Ả nệ ghỉ bá” của người Xá Phó xã Liên Minh

Lễ “Ả nệ ghỉ bá” dịch ra có nghĩa là lễ quét làng. Theo quan niệm của người Xá Phó, tháng 2 âm lịch là tháng ma đói, ma làng sẽ về phá hoại cuộc sống của dân làng, nên thực hiện nghi lễ quét làng để cầu mong được bình yên. Tùy theo từng năm, thầy mo sẽ gieo quẻ bói xem ngày nào thuận lợi, phù hợp để cả làng cùng thực hiện nghi lễ.

fb yt zl tw