Từ khóa: "VNPT Lào Cai"

3 kết quả

Cần gỡ những “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính

Cần gỡ những “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính

Lào Cai hiện có 27 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm 21 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; bộ phận một cửa của UBND thành phố Lào Cai; 3 đơn vị ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn và 2 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công. Ngoài ra còn có bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 8 huyện, thị xã và 152 xã, phường, thị trấn.

Lào Cai: Quan tâm phát triển hạ tầng viễn thông, internet

Lào Cai: Quan tâm phát triển hạ tầng viễn thông, internet

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông, internet, xóa các khu vực lõm sóng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của chính quyền và người dân. Nổi bật, năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã giảm được 38 thôn chưa có sóng di động 3G, 4G.

fb yt zl tw