Từ khóa: "Viện Kiểm sát nhân dân"

5 kết quả

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan UBND và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan UBND và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp

Quy chế phối hợp được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết chiều 9/5 tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề cập tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trao đổi thông tin, công tác tiếp công dân và công tác phòng, chống tham nhũng.

fb yt zl tw