Từ khóa: "tuyên truyền phổ biến pháp luật"

2 kết quả

Thành phố Lào Cai: 430 phụ nữ dân tộc thiểu số được tuyên truyền, hỗ trợ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội

Thành phố Lào Cai: 430 phụ nữ dân tộc thiểu số được tuyên truyền, hỗ trợ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện theo Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường sắt

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường sắt

Sáng 16/5, tại Trường THCS Thống Nhất, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường sắt cho giáo viên, học sinh nhà trường.

fb yt zl tw