Từ khóa: "Tuyến trên"

2 kết quả

Để y tế cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh

Để y tế cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh

Mạng lưới y tế cơ sở (YTCS) ngày càng có vai trò quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, YTCS vẫn tồn tại nhiều bất cập chưa được giải quyết, trong đó khó khăn lớn nhất là về mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, đặc biệt là cơ chế tài chính và nguồn nhân lực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh (KCB).

fb yt zl tw