Từ khóa: "tổng kết năm 2023"

6 kết quả

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2023

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2023

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước.

fb yt zl tw