Từ khóa: "TKV"

2 kết quả

Sẽ có thêm 20 triệu kWh cho lưới điện miền Bắc

Sẽ có thêm 20 triệu kWh cho lưới điện miền Bắc

Từ 13/6, khi 2 tổ máy của Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành trở lại sau thời gian khắc phục sự cố sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh/ngày, góp phần giảm áp lực cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc trong cao điểm nắng nóng.

fb yt zl tw