Từ khóa: "Thương mại Trung Quốc"

1 kết quả

Truyền thông Trung Quốc đề cao vai trò Việt Nam tại CAEXPO 2023

Truyền thông Trung Quốc đề cao vai trò Việt Nam tại CAEXPO 2023

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 20 (CAEXPO 2023) là sự kiện xúc tiến kinh tế - thương mại quan trọng, sẽ được tổ chức với quy mô lớn trong tháng 9 tới, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hạ cấp phòng dịch, từng bước mở cửa sau hơn 3 năm bùng phát dịch Covid-19. Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại sự kiện này.

fb yt zl tw