Từ khóa: "Thu ngân sách"

19 kết quả

Tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm

Tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024 ở mức cao nhất, các đơn vị trong ngành tài chính tỉnh và các địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp ngay từ đầu năm.

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 8.936 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 8.936 tỷ đồng

Theo Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, tính đến nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 8.936 tỷ đồng, đạt 104,6% dự toán trung ương giao (8.543 tỷ đồng), bằng 74,5% dự toán tỉnh giao (12.000 tỷ đồng), bằng 86% cùng kỳ năm 2022.

Nhiều lĩnh vực trụ cột của Lào Cai gặp khó, thu ngân sách sụt giảm

Nhiều lĩnh vực trụ cột của Lào Cai gặp khó, thu ngân sách sụt giảm

Trong bối cảnh các lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế đều gặp khó khăn, kết thúc quý 3, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Lào Cai đạt 3,52% - mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Kết quả tăng trưởng chưa đạt được như kỳ vọng cũng kéo theo số thu ngân sách chỉ đạt gần một nửa so với mục tiêu đề ra.

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 990/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Tập trung khai thác nguồn thu còn “dư địa” để bù đắp các khoản thu bị hụt

Tập trung khai thác nguồn thu còn “dư địa” để bù đắp các khoản thu bị hụt

Trong bối cảnh nguồn thu gặp nhiều khó khăn, Cục Thuế tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời khai thác các nguồn thu còn “dư địa” để bù đắp các khoản thu bị hụt, đảm bảo số thu năm 2023 đạt cao nhất.

Hoàn thiện bài toán nghiệp vụ, xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế

Hoàn thiện bài toán nghiệp vụ, xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế

Trong các giải pháp triển khai thực hiện thu và quản lý thu ngân sách, Tổng cục Thuế đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023. Theo đó, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt 10 nhiệm vụ và 22 nhóm giải pháp đã đề ra tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai công tác thuế năm 2023 của ngành Thuế.

Lào Cai nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2023

Lào Cai nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2023

Năm 2023 đã đi qua hơn nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của Lào Cai chưa đạt như kỳ vọng. Những khó khăn do các yếu tố khách quan đã tác động tiêu cực tới quá trình triển khai nhiệm vụ của địa phương. Trước thách thức này, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các cơ quan, ban ngành, địa phương từ nay đến cuối năm.

Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước

Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước

Lào Cai đang hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, việc thực hiện cải cách hệ thống thuế có ý nghĩa rất quan trọng, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

fb yt zl tw