Từ khóa: "Thu gom"

4 kết quả

Dừng gom rác bằng xe điện: Bước đi lùi hay áp lực chuyển đổi?

Dừng gom rác bằng xe điện: Bước đi lùi hay áp lực chuyển đổi?

Tháng 4, UBND tỉnh có Văn bản số 1576 về việc dừng sử dụng xe ba bánh chạy bằng động cơ điện thu gom, vận chuyển rác thải tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. Đồng nghĩa với đó, 60 xe điện 3 bánh của đơn vị này dừng hoạt động, công nhân sẽ quay lại sử dụng xe gom (xe đẩy 3 bánh) để gom rác.

Đề xuất các giải pháp xử lý rác thải điện tử

Đề xuất các giải pháp xử lý rác thải điện tử

Sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng sự đổi mới sáng tạo công nghệ khiến việc sản xuất các thiết bị điện, điện tử phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thay đổi các sản phẩm điện, điện tử ngày càng cao dẫn đến gia tăng lượng lớn rác điện tử. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi lượng rác thải điện tử trong nước ngày càng tăng, tạo áp lực đối với công tác xử lý loại chất thải đặc thù này.

fb yt zl tw