Từ khóa: "thông cáo báo chí"

4 kết quả

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, ngày 6/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo Chương trình, Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

fb yt zl tw