Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp vật tư sửa chữa bơm bùn quý 2 năm 2023 Chi nhánh Tuyển Cam Đường

Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo về quy cách, vị trí công nghệ và tiêu chuẩn hàng hóa tại phòng KHTT Công ty Apatit Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá: Cung cấp vật tư sửa chữa bơm bùn quý 2 năm 2023 - Chi nhánh Tuyển Cam Đường vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 16/5/2023 tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để cung cấp một phần hoặc toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa

TT
Tên VT
Quy cách
Mã hiệu
ĐVT
Số
lượng
Bảo
Hành
Giờ làm việc
1
Cụm cơ bơm bùn
250/40
Cụm
02
≥ 8.000

Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo về quy cách, vị trí công nghệ và tiêu chuẩn hàng hóa tại phòng KHTT Công ty Apatit Việt Nam.

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ hồ sơ mời chào giá phát hành kèm theo thông báo này.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ mời chào giá

- Từ ngày 16/5/2023 đến 08 giờ 00p ngày 25/5/2023 tại Phòng Kế hoạch thị trường - Công ty Apatit Việt Nam.

- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch thị trường, Tầng 2 trụ sở Công ty Apatit Việt Nam, Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, P. Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

4. Thời gian nộp Hồ sơ chào giá

- Từ ngày 16/5/2023 đến 08 giờ 00p ngày 25/5/2023 tại Phòng Kế hoạch thị trường - Công ty Apatit Việt Nam.

- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch thị trường, Tầng 2 trụ sở Công ty Apatit Việt Nam, Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, P. Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5. Địa chỉ thông báo thông tin chào giá

Thông tin phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Website Công ty Apatit Việt Nam (https://vinaapaco.com) hoặc Báo Lào Cai (https://baolaocai.vn) từ 13 giờ 30 phút ngày 16/5/2023 đến 08 giờ 00 phút ngày 25/5/2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hà
fb yt zl tw