Từ khóa: "thoát nghèo"

2 kết quả

“Điểm tựa” thoát nghèo của nông dân Mường Khương

“Điểm tựa” thoát nghèo của nông dân Mường Khương

Huyện Mường Khương có 16 xã, thị trấn với 23 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất sản xuất nông nghiệp ít, trình độ canh tác của người dân không đồng đều nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện chiếm 68,36%.

fb yt zl tw