Từ khóa: "Thêu may"

2 kết quả

Điển hình trong phát triển kinh tế ở Chu Cang Hồ

Điển hình trong phát triển kinh tế ở Chu Cang Hồ

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc diện hộ nghèo ở thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành (Bát Xát), thường xuyên phải nhận trợ cấp của Nhà nước nhưng với quyết tâm làm giàu, chị Lò Lở Mẩy luôn trăn trở, tìm tòi hướng đi mới để phát triển kinh tế. Đến nay, chị Mẩy không chỉ là điển hình trong phát triển kinh tế mà còn là “điểm tựa” đáng tin cậy của nhiều phụ nữ khác.

Bảo Yên đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Bảo Yên đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Huyện Bảo Yên có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chiếm khoảng 67% dân số, chủ yếu là dân tộc Tày và dân tộc Dao). Toàn huyện hiện có hơn 56.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 65% dân số. Mặc dù nguồn lao động dồi dào nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chỉ chiếm 28,6%, còn lại là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo.

fb yt zl tw