Từ khóa: "Tạng"

4 kết quả

Đề xuất hiến mô tạng từ người chết tim

Đề xuất hiến mô tạng từ người chết tim

Mặc dù nguồn hiến mô tạng từ người chết tim tiềm năng tại Việt Nam rất nhiều nhưng hiện chưa có quy định để thực hiện. Vì vậy việc bổ sung quy định về hiến mô tạng từ người chết tim sẽ giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội được cứu sống.

Hồi sinh nhờ được ghép 2 lá phổi mới

Hồi sinh nhờ được ghép 2 lá phổi mới

Nữ bệnh nhân hồi sinh nhờ được ghép 2 lá phổi từ nam thanh niên 26 tuổi bị chết não do tai nạn giao thông. Ghép phổi là kĩ thuật khó nhất trong ghép tạng đã được thực hiện thành công tại Việt Nam, mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

fb yt zl tw