Từ khóa: "Sản phẩm dịch vụ"

3 kết quả

Phát triển sản phẩm du lịch đạt OCOP ở vùng đồng bào DTTS Lào Cai

Phát triển sản phẩm du lịch đạt OCOP ở vùng đồng bào DTTS Lào Cai

Lào Cai có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, bản sắc văn hóa đặc trưng, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc hữu. Đây là tiềm năng, lợi thế lớn để tỉnh phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực du lịch đạt chuẩn OCOP nhằm thu hút du khách, từ đó nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc, trong đó có đông đảo bà con là người dân tộc thiểu số.

Số hóa hoạt động tín dụng chính sách

Số hóa hoạt động tín dụng chính sách

Trước xu thế phát triển của dịch vụ tài chính, đặc biệt là các dịch vụ tài chính số trong phát triển tài chính toàn diện, Ngân hàng Chính sách xã hội đã xác định tài chính toàn diện là hướng phát triển quan trọng để đạt được mục tiêu cung cấp các dịch vụ chất lượng, thuận tiện đến cho khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là khách hàng ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

fb yt zl tw