Từ khóa: "quy hoạch tỉnh"

3 kết quả

Triển khai Quy hoạch tỉnh đảm bảo làm đến đâu chắc đến đó

Triển khai Quy hoạch tỉnh đảm bảo làm đến đâu chắc đến đó

Ngày 12/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 316 ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Để Quy hoạch tỉnh được triển khai hiệu quả cần có những cách làm khoa học, cụ thể với những giải pháp căn cơ. Phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung này.

Công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo Lào Cai - Chiều 12/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

fb yt zl tw