Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050: Tập trung phát triển các trụ cột, nền tảng tăng trưởng

LCĐT - Quy hoạch tỉnh Lào Cai xác định mục tiêu phát triển Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc.

Đến năm 2030, GRDP/người tỉnh Lào Cai phấn đấu đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có GRDP/người cao của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đứng trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao trong cả nước; trở thành trung tâm của vùng về công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, y tế, đào tạo nghề nghiệp. Đến năm 2050, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050: Tập trung phát triển các trụ cột, nền tảng tăng trưởng ảnh 2

Các nội dung cơ bản của Quy hoạch tỉnh Lào Cai là: 1 trục động lực; 2 cực phát triển; 3 vùng kinh tế; 4 trụ cột tăng trưởng; 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050: Tập trung phát triển các trụ cột, nền tảng tăng trưởng ảnh 3

Trục động lực phát triển dọc sông Hồng kết nối với 9 tỉnh, thành phố ở hạ lưu; trùng với hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Nội hàm là quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, chuỗi đô thị, các trung tâm sản xuất, dịch vụ có vai trò liên kết 3 vùng kinh của tỉnh, kết nối vùng, liên vùng.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050: Tập trung phát triển các trụ cột, nền tảng tăng trưởng ảnh 4

2 cực phát triển gồm: Cực phía Bắc kết nối Việt Nam và ASEAN với Tây Nam - Trung Quốc; cực phía Nam kết nối với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực ASEAN.

Thông qua việc phát triển trục động lực sông Hồng và 2 cực phát triển, Lào Cai sẽ trở thành điểm hội tụ văn hoá, hội tụ doanh nghiệp, trung tâm kết nối khu vực và quốc tế; cụ thể là kết nối với thị trường Tây Nam - Trung Quốc. Đây là thị trường hơn 400 triệu dân, có nhu cầu lớn với nhiều loại hàng hoá, dịch vụ thế mạnh của Việt Nam; có nhu cầu thông qua hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quang Ninh để ra các cảng biển.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050: Tập trung phát triển các trụ cột, nền tảng tăng trưởng ảnh 5
Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050: Tập trung phát triển các trụ cột, nền tảng tăng trưởng ảnh 6

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Không ngừng cải thiện vị trí của Lào Cai trong bảng xếp hạng chỉ số PCI; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; mỗi năm tăng ít nhất 15% số doanh nghiệp để đến năm 2030 Lào Cai có ít nhất 10.000 doanh nghiệp.
Chủ động đề xuất với Trung ương các thể chế liên kết vùng và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng

Tăng số lượng lao động bằng việc thực hiện các chính sách thu hút dân cư để tăng dân số cơ học, đến năm 2030 Lào Cai có khoảng trên 1 triệu dân.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về trình độ và sức khoẻ thông qua các giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo và công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Trong đó:
Giáo dục mầm non và phổ thông

Đảm bảo đủ số lượng và chuẩn chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Duy trì; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

Phát triển các cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục quốc tế.

Giáo dục nghề nghiệp và đào tạo

Tập trung đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lào Cai thành 1 trong 30 trường Cao đẳng nghề chất lượng cao của cả nước;
Nâng cấp Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai thành trường Đại học, đáp ứng nhu cầu đào tạo của tỉnh và khu vực.

Hai học sinh của Lào Cai có dự án được tham gia Hội thi KHKT Quốc tế năm 2022. ảnh 11
Hai học sinh của Lào Cai có dự án được tham gia Hội thi KHKT Quốc tế năm 2022.

Nâng cao thể lực và sức khoẻ con người Lào Cai

Phát triển toàn diện hệ thống y tế, phấn đấu đến 2030 có 20 bác sỹ, 50 giường bệnh/ 1 vạn dân.

Đầu tư xây dựng các cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở theo hướng đồng bộ, hiện đại, hình thành các cơ sở khám, chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Về đường bộ

Trước năm 2030, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với quy mô 6 làn xe, trở thành xương sống của trục động lực kinh tế sông Hồng.
Cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ trên địa bàn và phối hợp xây dựng hầm đường bộ Hoàng Liên, kết nối các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang… với trục kinh tế động lực sông Hồng.
Xây dựng thêm các cầu đường bộ biên giới để tăng cường năng lực xuất, nhập khẩu hàng hoá.

Cầu Móng Sến hoàn thành góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng. ảnh 12

Cầu Móng Sến hoàn thành góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng.

Xây dựng 2 tuyến đường bộ tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng và các cầu qua sông để hoàn thiện kết cấu hạ tầng trục động lực kinh tế.

Về đường sắt

Kêu gọi đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 115 năm tuổi thành đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435mm, kết nối với đường sắt của Trung Quốc tại ga Hà Khẩu Bắc, nhằm nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí vận chuyển hành khách, hàng hoá xuất, nhập khẩu và quá cảnh.

Về đường thủy

Kêu gọi đầu tư và triển khai xây dựng tuyến đường thuỷ nội địa trên sông Hồng từ Lào Cai đến Yên Bái, kết nối với các cảng ở hạ lưu để phát triển du lịch và vận tải hàng hóa.

Về cảng hàng không

Phối cảnh Cảng hàng không Sa Pa. ảnh 13
Phối cảnh Cảng hàng không Sa Pa.

Hoàn thành xây dựng và khai thác hiệu quả Cảng hàng không Sa Pa đạt tiêu chuẩn cấp 4C; phấn đấu đến năm 2030 trở thành cảng hàng không quốc tế, công suất 5 triệu hành khách/năm.

Về phát triển đô thị

Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Lào Cai, đến năm 2030 có 17 đô thị, gồm 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại III, 4 đô thị loại IV, 11 đô thị loại V; trong đó, hạt nhân phát triển là TP Lào Cai, thị xã Sa Pa, đô thị Phố Lu, Bảo Hà - Tân An, Bắc Hà, Y Tý.

Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 có trên 90% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, con người Lào Cai

Bảo tồn và khai thác có hiệu quả vốn văn hoá truyền thống của cộng đồng 25 dân tộc trong tỉnh, đưa văn hoá thực sự trở thành nền tảng của xã hội;

Rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng thấp và vùng cao.

Gắn văn hoá với phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh; từng bước tạo dựng, hình thành văn hoá đặc trưng Lào Cai; xây dựng con người Lào Cai “đoàn kết - yêu nước - kỷ cương - văn minh và hiếu khách”.

Nội dung: Cao Cường - Mạnh Dũng

Ảnh: Ngọc Bằng - Trình bày: Ngọc Luyến

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thành ủy Lào Cai: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 - KL/TW

Thành ủy Lào Cai: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 - KL/TW

Sáng 22/9, Thành ủy Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết Đợt thi đua chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023).

Niềm tự hào của thôn Trung Tâm

Niềm tự hào của thôn Trung Tâm

Vinh dự trở thành một trong những tập thể được vinh danh trong đợt thi đua Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai, chúng tôi hỏi anh Nguyễn Tiến Hưng, trưởng thôn Trung Tâm, xã Dương Quỳ (Văn Bàn) về bí quyết. Anh Hưng tự hào chia sẻ: “Chìa khóa ở đây là sự đồng lòng, sự đoàn kết của tất cả người dân trong thôn. Mỗi người một việc nhỏ, chung sức lại sẽ làm nên việc lớn”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới này.

Chuyện về hành trình Bác Hồ vào thăm vùng mỏ Cam Đường

Chuyện về hành trình Bác Hồ vào thăm vùng mỏ Cam Đường

Năm 2023, kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai, chúng tôi có dịp tìm lại hành trình Bác Hồ dừng chân vào thăm vùng Mỏ Apatit Cam Đường. Về lại những điểm Bác đã dừng chân xưa trên đường vào đất Mỏ, được gặp các nhân chứng lịch sử nguyên là công nhân Mỏ đã vinh dự được đón Bác, nghe lại những câu chuyện Bác dạy, thấy sự đổi thay nơi đây mà lòng rạng ngời hạnh phúc.

150 cán bộ làm công tác dân vận được bồi dưỡng nghiệp vụ

150 cán bộ làm công tác dân vận được bồi dưỡng nghiệp vụ

Sáng 21/9, Trung tâm Chính trị huyện Bảo Yên phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Bảo Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận dành cho cán bộ cơ sở năm 2023. Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ có 150 học viên là cán bộ làm công tác dân vận thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tuyên dương 65 “Đảng viên trẻ tiêu biểu”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Công dân trẻ tiêu biểu”, “Câu lạc bộ Thanh niên tiêu biểu”

Tuyên dương 65 “Đảng viên trẻ tiêu biểu”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Công dân trẻ tiêu biểu”, “Câu lạc bộ Thanh niên tiêu biểu”

Sáng 21/9, Thành đoàn Lào Cai tổ chức hội nghị tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Công dân trẻ tiêu biểu”, “Câu lạc bộ thanh niên tiêu biểu” năm 2023.

Thành đoàn Lào Cai tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai

Thành đoàn Lào Cai tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai

Sáng 21/9, Thành đoàn Lào Cai tổ chức chương trình tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023); trao giải cuộc thi hùng biện "Bác Hồ với Lào Cai - Tuổi trẻ thành phố Lào Cai học và làm theo lời Bác”.

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt giải cao tại hội thi giảng viên giỏi các trường chính trị toàn quốc lần thứ VIII

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt giải cao tại hội thi giảng viên giỏi các trường chính trị toàn quốc lần thứ VIII

Ngày 20/9, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII.

Bà Vũ Thị Hồng Quý - nữ công nhân Nhà máy Điện Lào Cai từng vinh dự được gặp Bác Hồ

Bà Vũ Thị Hồng Quý - nữ công nhân Nhà máy Điện Lào Cai từng vinh dự được gặp Bác Hồ

Trong phòng truyền thống của Công ty Điện lực Lào Cai có một bức ảnh người phụ nữ đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu (ngắm bắn mục tiêu) bảo vệ Nhà máy Điện Lào Cai. Đó chính là bà Vũ Thị Hồng Quý, một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên của Nhà máy Điện Lào Cai, cũng là người từng vinh dự được gặp Bác Hồ khi Người thăm Lào Cai tháng 9 năm 1958.

Mang những điều tốt đẹp cho cộng đồng

Mang những điều tốt đẹp cho cộng đồng

Hơn 1 năm công tác tại huyện Si Ma Cai trên cương vị Bí thư Huyện ủy, anh Hà Đức Minh, sinh năm 1987 đã để lại những dấu ấn trên các mặt công tác, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 Góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi

Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi

Thời gian qua, Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt nhiều kết quả trong công tác chuyên môn, nhất là trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, góp phần tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai

Chiều 19/9, tại Phủ Chủ tịch, thủ đô Hà Nội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trang trọng đón tiếp, gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai là những điển hình tiên tiến trong thi đua học tập và làm theo Bác nhân dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023).

fb yt zl tw