Từ khóa: "Quốc hội thảo luận"

2 kết quả

Đại biểu Sùng A Lềnh (Lào Cai): Cần chính sách cho người lao động yên tâm tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài

Đại biểu Sùng A Lềnh (Lào Cai): Cần chính sách cho người lao động yên tâm tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài

Sáng 23/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Sùng A Lềnh (Lào Cai), Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có tham luận về nội dung này, trong đó nêu rõ: “Cần có chính sách cho người lao động yên tâm tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài”.

fb yt zl tw