Phát huy vai trò đồng hành của báo chí vì sự phát triển tỉnh Lào Cai

Dương Đức Huy

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trải qua 99 năm (21/6/1925 - 21/6/2024), Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, hội nhập và đổi mới. Hòa chung vào “dòng chảy” của báo chí cả nước, các cơ quan báo chí tỉnh Lào Cai luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là các cơ quan truyền thông, ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của Nhân dân, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

0b0a2660-4497.jpg
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng cơ quan báo chí và các nhà báo nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Ảnh: Phạm Bằng

Củng cố, phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh, khởi nguồn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam - đã khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Người cũng chỉ rõ, sứ mệnh báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng, cầu nối giữa các quốc gia, là phương tiện để các cộng đồng, dân tộc hiểu biết nhau hơn, vì thế, Bác căn dặn làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết.

Đối với những người làm báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”, cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng; nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ...

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách làm báo và lời dạy của Bác, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực báo chí. Mạng lưới thông tin, báo chí của tỉnh không ngừng được hoàn thiện, hiện đại, phủ khắp từ tỉnh đến cơ sở, hội đủ các loại hình như phát thanh - truyền hình, báo in, thông tin điện tử, thông tin cơ sở; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao khả năng ứng dụng và từng bước bắt kịp xu thế báo chí truyền thông hiện đại, nhất là mô hình tòa soạn hội tụ.

Hằng năm, Tỉnh ủy Lào Cai đều chỉ đạo ban hành các quy chế Giải báo chí về xây dựng Đảng gồm Giải Búa liềm vàng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc” giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng hoạt động tuyên truyền, bảo đảm và phát huy vai trò của báo chí trong việc thông tin thời sự, định hướng thông tin, dư luận xã hội theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan trong khối tuyên truyền phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo kịp thời, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của tỉnh, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hằng năm tổ chức các hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, tổ chức các hội nghị giao ban báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, định hướng, nắm, tổng hợp thông tin báo chí trên internet, mạng xã hội, nhất là trước các vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội, báo chí quan tâm. Việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí được các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị quan tâm và thực hiện ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ và thực tế công cuộc đổi mới, phát triển của tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng, truyền tải kịp thời và đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thông tin, tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; phản ánh kịp thời thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực; biểu dương, lan tỏa nhiều tấm gương người tốt - việc tốt trên các lĩnh vực, các quy định của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp Nhân dân.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, các cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, hình thức đa dạng.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí của tỉnh gồm Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phan Si Păng cùng với các phóng viên thường trú tại tỉnh đã phát huy thế mạnh, kịp thời đăng tải toàn văn các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng mới được ban hành; đăng tải các bài viết chuyên sâu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các chuyên gia phân tích những điểm mới, giải pháp trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, những định hướng lớn trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; mở và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”... với hàng nghìn tin, bài, ảnh.

Một số tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật của Lào Cai tham gia các giải thưởng, cuộc thi lớn của Trung ương tiếp tục đoạt giải. Nhờ đó, vị thế, uy tín, tầm ảnh hưởng của báo chí địa phương cũng không ngừng được khẳng định, củng cố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2024..jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2024.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, khẳng định vị thế của nền báo chí cách mạng vì sự phát triển của Lào Cai

Hướng đến sự kiện trọng đại 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025), để phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước trong năm 2024 và giai đoạn mới, các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cần không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trau dồi năng lực, trình độ, tích lũy kinh nghiệm, luôn nhắc nhở chính mình phải “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”; xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn “đồng hành” với sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần được đẩy mạnh. Báo chí cần thông tin kịp thời, chính xác về các dự án lớn, các chương trình khuyến nông, khuyến công, qua đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân đối với sự phát triển của tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền việc tham mưu triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm năm 2024 của tỉnh, như Dự án Cảng Hàng không Sa Pa; nâng cấp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo quy mô 4 làn xe; nâng cấp hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh; kết nối đường sắt ga Lào Cai (Việt Nam) - ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc)…

Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 10 ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuyên truyền và biểu dương kịp thời những mô hình nông thôn mới, những tấm gương thoát nghèo để lan tỏa tinh thần, tạo động lực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Lào Cai đến với bạn bè quốc tế là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; chú trọng việc thông tin về các cơ hội hợp tác, đầu tư tại Lào Cai để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

Phát huy vai trò quan trọng của báo chí trong việc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giám sát và phản biện xã hội của báo chí. Chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, đấu tranh chống tin giả, đẩy lùi thông tin xấu, độc, thông tin sai lệch, xuyên tạc để thông tin báo chí chính thống trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất trong không gian số, góp phần xây dựng một xã hội thông tin lành mạnh và bảo vệ sự trong sạch của Đảng. Các bài viết, chương trình cần tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị cốt lõi của Đảng và Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí góp phần phát hiện và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề bất cập, tồn tại trong xã hội...

Đổi mới phương thức chỉ đạo, lãnh đạo, tư duy quản lý đến thực tế hoạt động báo chí; tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng tin, bài, đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền. Để thu hút độc giả, báo chí cần cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức thông tin đa phương tiện cho phù hợp, hấp dẫn với mọi đối tượng độc giả...

Bên cạnh đó, tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí và tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên...

Mỗi sản phẩm báo chí cần thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc, đủ sức lay động lòng người, góp phần bồi đắp ý chí, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của Lào Cai cũng như cả nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ấn tượng sâu đậm của cô giáo người Mông được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ấn tượng sâu đậm của cô giáo người Mông được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cô giáo Lồ Kim Thủy, công tác tại Trường Mầm non số 1, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xúc động chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi được bắt tay và chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp đồng chí thăm và làm việc tại Lào Cai.

Điển hình trong huấn luyện dân quân và thực hiện công tác dân vận

Điển hình trong huấn luyện dân quân và thực hiện công tác dân vận

Phường Phan Si Păng (thị xã Sa Pa) có 5 tổ dân phố, hơn 900 hộ với các thành phần dân tộc Kinh, Mông, Dao, Giáy sinh sống. Xác định công tác huấn luyện dân quân phối hợp với dân vận là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Phan Si Păng đã có nhiều sáng tạo hiệu quả.

Một số cuốn sách tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số cuốn sách tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản trong thời gian qua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; trở thành cẩm nang cho cán bộ, đảng viên trong các ngành, lĩnh vực, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Lào Cai

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Lào Cai

Chiều 19/7/2024, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh bàng hoàng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo có tâm, có tầm; tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, luôn hết lòng vì nước, vì dân; nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với đồng bào các dân tộc Lào Cai đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo các quốc gia, các đảng tiếp tục gửi điện, thư, thông điệp chia buồn tới Việt Nam

Lãnh đạo các quốc gia, các đảng tiếp tục gửi điện, thư, thông điệp chia buồn tới Việt Nam

Các đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các đảng đối tác đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng sẽ tiếp tục sáng suốt lựa chọn, đào tạo được những lãnh đạo có tâm, có tầm

Đảng sẽ tiếp tục sáng suốt lựa chọn, đào tạo được những lãnh đạo có tâm, có tầm

Đảng, Nhân dân ta vừa mất đi một vị lãnh đạo tài ba, người có đủ uy tín, phẩm chất cách mạng, nhân cách khiến các tầng lớp Nhân dân, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên tôn kính. Hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, rất nhiều người là cán bộ, đảng viên sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai bày tỏ tiếc thương vô hạn.

Thủ đoạn xuyên tạc việc củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thủ đoạn xuyên tạc việc củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 1/7 vừa qua, các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định địa vị pháp lý, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024): Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024): Sáng ngời bản lĩnh ngoại giao Việt Nam

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mặt trận ngoại giao luôn đóng vai trò quan trọng, phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị để mang đến những thắng lợi to lớn cho dân tộc. Sự kiện ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam cách đây 70 năm là minh chứng cho bản lĩnh vững vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Đồng bào các dân tộc Lào Cai dành tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng bào các dân tộc Lào Cai dành tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau khi thông tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần được công bố, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai vô cùng thương tiếc và có những cảm xúc đặc biệt, chân thành đối với “người học trò ưu tú của Bác Hồ”. Phóng viên Báo Lào Cai đã ghi nhận một số ý kiến và tình cảm của người dân.

fb yt zl tw