Từ khóa: "Nhập ngũ"

3 kết quả

Chuyện về Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II

Chuyện về Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II

Những câu chuyện về Tiểu đoàn Hoàng Liên Sơn II năm xưa đã nối dài trang sử vẻ vang, tô thắm truyền thống yêu nước của Nhân dân các dân tộc Lào Cai trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

fb yt zl tw