Từ khóa: "Nghị quyết Đại hội"

3 kết quả

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày, từ 3 - 4/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Lào Cai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đại hội điểm cấp huyện nhằm rút kinh nghiệm cho đại hội MTTQ cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

fb yt zl tw