Từ khóa: "Nậm Tha"

5 kết quả

Nậm Tha nỗ lực giảm nghèo

Nậm Tha nỗ lực giảm nghèo

  Nậm Tha là xã khó khăn của huyện Văn Bàn, với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, xã đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước giúp người dân cải thiện đời sống.

fb yt zl tw