Từ khóa: "mời thầu"

4 kết quả

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia chào giá gói thầu: Mua máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia chào giá gói thầu: Mua máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2023.

fb yt zl tw