Từ khóa: "Manila"

2 kết quả

Quảng bá điểm đến Đà Nẵng tại Phillipines

Quảng bá điểm đến Đà Nẵng tại Phillipines

Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức tại Manila, Philippines quảng bá đến các đối tác lữ hành - du lịch Phillipines về điểm đến Đà Nẵng cùng các sản phẩm du lịch, sự kiện lễ hội đặc trưng.

fb yt zl tw