Từ khóa: "lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Thắng"

1 kết quả

Bảo Thắng: Hơn 10 nghìn bài dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện

Bảo Thắng: Hơn 10 nghìn bài dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện

Ngày 2/11, Huyện ủy Bảo Thắng đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Thắng”, Cuộc thi triển khai từ trung tuần tháng 5/2023, thu hút 10.622 bài thi của các tập thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia.

fb yt zl tw