Từ khóa: "Lãi suất huy động"

12 kết quả

Lãi suất tiền gửi tuần qua tiếp tục giảm

Lãi suất tiền gửi tuần qua tiếp tục giảm

Trong tuần qua, đã có một số ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ lãi suất huy động. Hiện nay, đối với thời hạn gửi 12 và 24 tháng, lãi suất huy động của các ngân hàng trong nước dao động từ 5,2% đến 7,7%/năm. Các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước duy trì mức lãi suất cao nhất 6,3%/năm.

Mặt bằng lãi vay chưa thể giảm đại trà

Mặt bằng lãi vay chưa thể giảm đại trà

Từ tuần này, các ngân hàng rục rịch lên kế hoạch điều chỉnh lãi suất với các khoản cho vay hiện hữu. Dù vậy, mặt bằng lãi suất cho vay đại trà chưa thể giảm ngay do các ngân hàng còn tồn kho khá lớn lượng vốn đắt huy động trước đó.

fb yt zl tw