Từ khóa: "Khai trường"

2 kết quả

Tháo gỡ khó khăn thực hiện các dự án của Công ty Apatit Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn thực hiện các dự án của Công ty Apatit Việt Nam

Những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng triển khai các dự án của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit Việt Nam) có nguy cơ dẫn đến không đủ nguồn nguyên liệu quặng cấp cho các nhà máy hóa chất trong tỉnh và trong Tập đoàn Hóa chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, giá thành, xáo trộn thị trường phân bón, phốt pho.

fb yt zl tw