Từ khóa: "Hội liên hiệp phụ nữ việt nam"

2 kết quả

"Ra khỏi màn sương" - truyền cảm hứng vì sự tiến bộ của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi

"Ra khỏi màn sương" - truyền cảm hứng vì sự tiến bộ của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm "Ra khỏi màn sương". Tọa đàm thực hiện trong khuôn khổ Dự án thành phần số 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện.

fb yt zl tw