Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

“Ngay từ đầu khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên là khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thì bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa mà đấu tranh đi thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cách đây 176 năm, vào ngày 24/2/1848, Các Mác và Ăngghen đã công bố trước toàn thế giới tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Đây là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong cuộc đấu tranh giải phóng con người khỏi ách áp bức, bất công. Trung thành vận dụng những tư tưởng tiến bộ của Tuyên ngôn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tiến hành sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục đích cao cả, vĩ đại. Đó là mang lại cuộc sống hoà bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi người dân, và khát vọng vươn tới một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, lần đầu tiên, Đảng ta đã xác định những mục tiêu và tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường gắn với những dấu mốc thời gian cụ thể. Theo đó, Đảng ta đề ra mục tiêu: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, với mục tiêu và tầm nhìn như vậy, Đại hội XIII đã mở ra một chặng đường mới để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc trên con đường hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

“Tôi cho rằng, Đại hội XIII là một dấu mốc quan trọng, để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới bởi Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong những năm tới. Nhưng không phải là một thời gian ngắn, mà nó là một thời gian dài, mang tầm chiến lược hơn, dài hơi hơn. Mà Đại hội xác định những mục tiêu, phương hướng đặt ra như vậy là có cơ sở lý luận, có cơ sở thực tiễn, có cơ sở khoa học, để mà bảo đảm được mục tiêu, mà đại hội đã đề ra con đường phát triển”- ông Nguyễn Đức Hà cho hay.

Kể từ khi dựng Đảng, lập nước đến nay, Việt Nam đã trải qua những giai đoạn cam go, ác liệt. Đất nước bị giặc ngoại bang xâm lược, kẻ thù bao vây, chèn ép từ nhiều phía. Quy mô nền kinh tế nhỏ bé, chủ yếu là nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ. Nhưng với ý chí và khát vọng độc lập, tự chủ, chúng ta đã đánh thắng giặc ngoại bang, xóa thế bao vây cấm vận, tạo thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. Điều đó cho thấy, một dân tộc khi có niềm tin và khát vọng lớn sẽ vượt qua tất cả những thách thức, sóng gió của thời cuộc. Điều đó cũng minh chứng cho rằng, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, phù hợp với xu thế lịch sử. Chính điều đó đã dẫn dắt, định hướng dân tộc Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức và giành được những thành tựu vượt bậc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phân tích: “Ngay từ đầu khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên là khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thì bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa mà đấu tranh đi thẳng lên con đường XHCN. Điều đó thể hiện tầm nhìn xa trông rộng và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã đưa ra một kết luận rất sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập dân tộc. Và thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh một quy luật của cách mạng Việt Nam, đó là, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân Việt Nam, và đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam”.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, chúng ta cần có những lộ trình, bước đi gắn với những mục tiêu cụ thể cho từng thời kỳ, từng giai đoạn. Đó là con đường nhiều gian nan, thách thức. Do đó, chúng ta cần phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân, huy động cao nhất sức mạnh của toàn dân cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi hành trình, bước đi, trong mỗi nhiệm vụ, mục tiêu luôn luôn coi nhân dân là chủ thể, lấy nhân dân làm mục tiêu, động lực phấn đấu. Có như vậy, chúng ta sẽ vượt qua những thử thách. Đây cũng là nhận định của Đại tá Lê Thế Mẫu, Chuyên gia bình luận quốc tế: “Con đường chúng ta đi là con đường chưa từng có, một đường khai phá trong lịch sử của nhân loại. Cho nên, trên con đường đó, chúng ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn, sẽ có rất nhiều hạn chế, bất cập và chúng ta cần phải khắc phục. Nhưng rõ ràng, khi tôi tiếp xúc với rất nhiều chuyên gia nghiên cứu quốc tế trong những hội thảo trong và ngoài nước, họ coi Việt Nam là một hình mẫu rất đẹp, một hình ảnh Việt Nam rất thân thiện, chan hòa và yêu chuộng hòa bình”.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Chúng ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa. Quá độ là gì, quá độ là có sự đan xen giữa cái cũ và cái mới, giữa cái tốt và cái xấu. Thời kỳ quá độ này là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ. Mà cuối cùng, chúng ta phải hướng tới cái tiến bộ là phải thắng ác, cái lạc hậu. Chúng ta phải nhận thức được điều đó để chúng ta có một mục tiêu phấn đấu. Nhưng chúng ta phải cố gắng, phải quyết tâm để thực hiện mục tiêu như văn kiện Đại hội XIII nói là đến giữa thế kỷ 21, chúng ta đạt được mong muốn, xây dựng nước Việt Nam phát triển”.

“Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” được C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo xong vào tháng 2/1848 và xuất bản lần đầu tiên vào trung tuần tháng 3 năm đó. “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” không chỉ là bản cáo trạng đanh thép đối với chủ nghĩa tư bản, mà còn là cương lĩnh cách mạng đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới, là ngọn đuốc soi đường cho giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh phá bỏ xiềng xích và mọi sự áp bức, bất công trong xã hội tư bản. Sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào công nhân - đó là sự phát triển từ tự phát đến tự giác.

Dưới ánh sáng của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong 176 năm qua đã giành được những thành tựu quan trọng, biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận, học thuyết thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cần có giải pháp cho các lỗi có tính điển hình như: Chở quá số người, vi phạm tốc độ

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ: Cần có giải pháp cho các lỗi có tính điển hình như: Chở quá số người, vi phạm tốc độ

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024 diễn ra sáng 24/4.

Bảo tàng lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử

Bảo tàng lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử

Bảo tàng lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ được khánh thành năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Khu vực tham quan của bảo tàng bao gồm tầng trệt và tầng nổi; tầng nổi là Nhà trưng bày, đang trưng bày gần 1.000 hiện vật và hình ảnh cùng với những cảnh quan, cảnh tượng lịch sử, nhằm tái hiện phần nào về Chiến thắng Điện Biên năm xưa. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng được phóng viên của Báo Lào Cai ghi lại trong quá trình tác nghiệp tại Điện Biên.

3 cựu chiến binh tỉnh Lào Cai dự buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong

3 cựu chiến binh tỉnh Lào Cai dự buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Lào Cai có 3 cựu chiến binh tham dự buổi gặp mặt này.

Phê phán thói vô cảm, “vì dân suông” của một bộ phận cán bộ, đảng viên

Phê phán thói vô cảm, “vì dân suông” của một bộ phận cán bộ, đảng viên

Một trong những biểu hiện suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra là: “Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân”; “thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”.

Thủ tướng đề xuất đưa ASEAN thành hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu

Thủ tướng đề xuất đưa ASEAN thành hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu

Ngày 23/4, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, nước Chủ tịch ASEAN 2024 đồng chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số”.

Nghệ thuật sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - Bài học kinh nghiệm về tổ chức xây dựng lực lượng và huấn luyện chiến đấu hiện nay

Nghệ thuật sử dụng pháo binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - Bài học kinh nghiệm về tổ chức xây dựng lực lượng và huấn luyện chiến đấu hiện nay

Đứng trước âm mưu chiếm đóng và xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm, một pháo đài kiên cố mạnh nhất ở Đông Dương của thực dân Pháp, ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị họp và quyết định tập trung lực lượng mở chiến dịch tiến công tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nhằm giải phóng Tây Bắc, tạo chuyển biến cục diện chiến tranh và giúp bạn giải phóng Thượng Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung thăm, tặng quà những người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Văn Bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung thăm, tặng quà những người tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Văn Bàn

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn) thăm, tặng quà dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hội thảo xúc tiến đầu tư và du lịch tại Nhật Bản với chủ đề "Lào Cai - điểm đến thành công"

Hội thảo xúc tiến đầu tư và du lịch tại Nhật Bản với chủ đề "Lào Cai - điểm đến thành công"

Sáng 23/4, tại Tokyo (Nhật Bản), UBND tỉnh Lào Cai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Nhật Bản, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Trung tâm ASEAN - Nhật Bản (AJC) đồng tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư và du lịch với chủ đề "Lào Cai - điểm đến thành công".

Thăm Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thăm Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Những ngày này, cả nước đang tưng bừng hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954 - 7/5/2024), một dấu son vàng của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên Báo Lào Cai đã đến thăm Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, chiều 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

fb yt zl tw