Từ khóa: "đô thị xanh"

1 kết quả

UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị Phố Lu

UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị Phố Lu

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2551/QĐ-UBND, ngày 19/10/2023, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thị trấn Phố Lu được định hướng đầu tư xây dựng để được công nhận là đô thị loại IV vào năm 2025; xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

fb yt zl tw