Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

LCĐT - Để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng; gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với thanh tra thực thi công vụ ở một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Đồng thời, gắn việc thực hiện các nghị quyết của Đảng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, như kết hợp hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác đoàn thể, học tập nghị quyết của Đảng, các cuộc họp giao ban có lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử của sở…

Công tác phòng, chống tham nhũng được tuyên truyền, quán triệt trong những buổi sinh hoạt, hội nghị nội bộ của sở. ảnh 1
Công tác phòng, chống tham nhũng được tuyên truyền, quán triệt trong những buổi sinh hoạt, hội nghị nội bộ của sở.

Các chi bộ trong đảng bộ triển khai phổ biến, quán triệt nghiêm văn bản của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên rõ rệt.

Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sát với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành cũng được Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đặc biệt coi trọng. Đảng ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; các công văn, kế hoạch quán triệt thực hiện “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Sở Thông tin và Truyền thông luôn thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm, như việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí, các khoản chi phục vụ hoạt động của cơ quan; việc bố trí, quản lý sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan; công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng…

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (năm 2020) trong toàn ngành kịp thời, đầy đủ; 100% cán bộ, công chức, người lao động kê khai tài sản thu nhập lần đầu.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc gắn với trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Định kỳ hằng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm giao ban để đánh giá kết quả đạt được của cơ quan, của ngành; gắn với việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Hoạt động giám sát của Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng được duy trì thường xuyên, thông qua các hình thức: Tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân… Qua các đợt kiểm tra, giám sát, Sở Thông tin và Truyền thông không phát hiện trường hợp có hành vi, biểu hiện tham nhũng. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đều được học tập và nghiêm túc thực hiện ứng xử, giao tiếp trong công việc hằng ngày tại cơ quan và khi giao dịch với các cơ quan khác; luôn thực hiện nghiêm văn hóa công sở, không có biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn ngừa vi phạm, chống tham ô, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thôn Đầu Nhuần vững bước theo Đảng

Thôn Đầu Nhuần vững bước theo Đảng

Đầu Nhuần là thôn vùng cao của xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng). Những năm gần đây, thôn có sự đổi thay đáng kinh ngạc: Từ một thôn với phần lớn là hộ nghèo, nay đã trở thành một cộng đồng phát triển bền vững. Kết quả này là nhờ nỗ lực của chính người dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng mà nòng cốt là các cán bộ, đảng viên trong chi bộ nông thôn.

“Chuẩn bị khí thế, xung lực mới”

Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Chuẩn bị khí thế, xung lực mới”

Là một trong các bước tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, trung tuần tháng 10/2023 sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhân sự kiện chính trị quan trọng này, Báo Lào Cai có cuộc phỏng vấn ông Đặng Đình Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Những việc làm thiết thực ở Chi bộ thôn Vạch

Những việc làm thiết thực ở Chi bộ thôn Vạch

 Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở chi bộ thôn Vạch, xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) đã từng bước đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thôn đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 3 dự án

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 3 dự án

Ngày 15/9/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ -HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, HĐN tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 4,5 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện 3 dự án tại huyện Bảo Yên và huyện Bát Xát.

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Cuba

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Cuba

Tối 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez đã tham dự Lễ trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Cuba tặng 7 Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, nhằm ghi nhận, vinh danh những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp xúc cử tri thành phố Lào Cai

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp xúc cử tri thành phố Lào Cai

Chiều 27/9, tại Nhà văn hóa phường Bình Minh, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tiếp xúc với cử tri thành phố Lào Cai, chủ yếu là các xã, phường phía Nam.

fb yt zl tw