Từ khóa: "dân tộc Dao"

2 kết quả

Để mạch nguồn văn hóa chảy mãi

Để mạch nguồn văn hóa chảy mãi

Không chỉ gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa, tỉnh Lào Cai còn khai thác phục vụ phát triển ngành “công nghiệp không khói”, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân cũng như nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa chảy mãi tới ngày sau…

fb yt zl tw