Từ khóa: "Chu Lìn"

1 kết quả

Lào Cai đẩy mạnh xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai

Lào Cai đẩy mạnh xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai

Nhằm giảm thiệt hại tính mạng, tài sản cho người dân, bảo vệ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, hướng đến xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm chủ động ứng phó với thiên tai.

fb yt zl tw