Từ khóa: "Chiến sĩ thi đua"

2 kết quả

Tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại

Tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại

Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam vừa tổ chức thành công hội thảo trực tuyến “Hồ Chí Minh và chính sách đối ngoại”, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2023). Sự kiện thu hút đông đảo các chuyên gia và học giả của Canada và Việt Nam quan tâm chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

fb yt zl tw