Từ khóa: "câu lạc bộ"

5 kết quả

Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em ở xã Lùng Thẩn

Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em ở xã Lùng Thẩn

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lùng Thẩn (Si Ma Cai) đã triển khai Dự án 8 về "thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo môi trường cho phụ nữ vùng khó có cơ hội giao lưu, trao đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống và vị thế.

fb yt zl tw