Từ khóa: "Bưởi"

2 kết quả

Mứt xưa diện áo mới

Mứt xưa diện áo mới

Nếu miếng trầu là đầu câu chuyện thì mứt Tết được xem như món khai vị tại mỗi gia đình dành đón khách khi Tết đến Xuân về.

fb yt zl tw