Từ khóa: "Bộ CHQS"

9 kết quả

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị

Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị

Sáng 26/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII; nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh.

Học và làm theo Bác ở đơn vị tuyên huấn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Học và làm theo Bác ở đơn vị tuyên huấn

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động tuyên huấn trong lực lượng vũ trang tỉnh, thời gian qua, Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị) thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng lực lượng vũ trang Lào Cai vững mạnh

Xây dựng lực lượng vũ trang Lào Cai vững mạnh

Kế sách “giữ nước từ khi nước chưa nguy” được hình thành, đúc kết trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc đã trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương thức giữ nước trong mọi thời đại. Kế thừa truyền thống của dân tộc, trong tình hình mới, Quân đội là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

fb yt zl tw