Từ khóa: "Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai"

3 kết quả

Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai: Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 14/4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

fb yt zl tw