Từ khóa: "bản sắc văn hóa"

3 kết quả

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Từ niềm đam mê, tâm huyết với văn hóa truyền thống, những nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Yên lưu giữ, truyền dạy cho con cháu những nét văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Sắc mới Mường Bo

Sắc mới Mường Bo

Không còn là miền đất xa xôi, nghèo khó, xã Mường Bo (thị xã Sa Pa) hôm nay đang vang khúc hoan ca về một “miền quê đáng sống”.

fb yt zl tw