Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 9/12/2022, 12:45 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

LCĐT - Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã tổ chức ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí ủy viên đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào chiều 15/10.

Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong biểu thị quyết tâm chính trị cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Đại hội cũng đã công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất được tổ chức chiều 15/10 tại phòng họp Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, bầu Bí thư Tỉnh ủy, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI

   1. Nguyễn Văn Phúc
   Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
   2. Trần Văn Tỏ
   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
   3. Nguyễn Duy Thắng
   Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
   4. Trần Xuân Hưng
   Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
   5. Thào Seo Páo
   Ủy viên chuyên trách.
   6. Kim Ánh Thép
   Ủy viên chuyên trách.
   7. Phạm Xuân Hùng
   Ủy viên chuyên trách.
   8. Quách Mạnh Cường
   Ủy viên chuyên trách.
   9. Nguyễn Thành Nam
   Ủy viên chuyên trách.
   10. Lê Quang Minh
   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên kiêm chức.
   11. Đàm Quang Vinh
   Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên kiêm chức.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với vị trí công tác mới, đồng chí sẽ cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ qua các thời kỳ. Kế thừa, phát huy những thành quả của Ban Chấp hành các khóa trước, khắc phục khó khăn, thách thức của tỉnh vùng cao, biên giới, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế để cùng Đảng bộ tiếp tục xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng đổi mới và phát triển. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nguyện phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, tăng cường kỷ cương, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp để triển khai thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Lào Cai; sự ủng hộ thường xuyên, nhiệt tình của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Đại hội lần thứ XVI giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết