Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 2, 5/12/2022, 08:55 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Lào Cai tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

LCĐT - Chiều 26/9, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động triển khai, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân nắm vững nội dung cơ bản của nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ…

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn 26 xã, phường, thị trấn biên giới vững mạnh; thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ đội Biên phòng Lào Cai giành được những kết quả tốt trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; đã tổ chức tuần tra song phương được 91 lần, tuần tra liên hợp 222 lần; tổ chức kết nghĩa hữu nghị với các đơn vị biên phòng đối đẳng hai bên (10 đồn biên phòng phía Việt Nam với 15 đồn, trạm phía Trung Quốc); củng cố 83 tổ tự quản đường biên, cột mốc, 321 tổ tự quản về an ninh, trật tự thôn, bản biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng đã xác lập và đấu tranh 23 chuyên án về ma túy, đấu tranh thành công 17 chuyên án mua bán người...

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Thời gian tới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Biên phòng các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng vững mạnh, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới ngay từ cơ sở; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và ổn định.

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết