Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 10:09 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Thành ủy Lào Cai: Linh hoạt trong sắp xếp một số tổ chức cơ sở đảng

LCĐT - Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Lào Cai hiện có 9 đảng viên. Là đơn vị sự nghiệp nhưng do đặc thù chuyên môn nên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố có nhiều điểm tương đồng với cơ quan quản lý lĩnh vực là Phòng Kinh tế thành phố Lào Cai (các huyện gọi tên cũ là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chi bộ của đơn vị này có 11 đảng viên.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, ngày 22/7/2022, Thành ủy Lào Cai có quyết định giải thể Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố, chuyển 9 đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố để thành lập chi bộ mới có tên là Chi bộ Kinh tế - Dịch vụ nông nghiệp, gồm 20 đảng viên. Chi bộ mới có 5 đồng chí trong cấp ủy, trong đó Chi bộ Phòng Kinh tế (cũ) 3 đồng chí, 2 đồng chí còn lại trước đó là đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

Ông Phạm Tuấn Cường, người được bổ nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế - Dịch vụ nông nghiệp cho rằng, việc sáp nhập chi bộ là phù hợp với đặc thù hoạt động, thuận lợi trong công tác lãnh đạo, công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này là Phòng Kinh tế và đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Ngay sau khi có quyết định thành lập, chi bộ xây dựng quy chế hoạt động. Để tạo sự công bằng, bình đẳng về mặt địa lý, việc sinh hoạt chi bộ sẽ luân phiên các tháng tại cả trụ sở Phòng Kinh tế (phường Kim Tân) và trụ sở Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (phường Bắc Lệnh).

Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố Lào Cai (cũ) họp lấy ý kiến đảng viên về sáp nhập, kiện toàn chi bộ.

Tương tự, Chi bộ Phòng Tư pháp thành phố sau giải thể chuyển 5 đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ cơ quan Thanh tra nhà nước thành phố để thành lập chi bộ mới là Chi bộ Thanh tra - Tư pháp, gồm 12 đảng viên. Đây là điều kiện, cơ sở quan trọng nhất để chi bộ mới có chi ủy. Một trường hợp khác là Chi cục Thống kê thành phố Lào Cai có thời điểm 5 - 6 biên chế với 3 - 4 đảng viên nhưng sau khi thực hiện luân chuyển, tinh gọn bộ máy, chỉ còn đồng chí Chi cục trưởng là đảng viên trong số 3 cán bộ thuộc biên chế của đơn vị. Tình trạng chi bộ chỉ có 1 đảng viên kéo dài vài tháng, đây là lý do trực tiếp để Thành ủy Lào Cai quyết định giải thể Chi bộ Chi cục Thống kê, chuyển 1 đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, thành lập Chi bộ Tài chính - Thống kê với 11 đảng viên.

Sau giải thể, sáp nhập, thành phố Lào Cai từ 57 tổ chức cơ sở đảng giảm còn 54 tổ chức với 4 loại hình là đảng bộ xã, phường; đảng bộ lực lượng vũ trang; chi, đảng cơ quan hành chính, sự nghiệp và tổ chức cơ sở đảng loại hình doanh nghiệp. Theo đồng chí Đặng Song Nam, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lào Cai, thời gian qua, việc giải thể, sáp nhập tổ chức cơ sơ đảng được Thành ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng tại thành phố Lào Cai được thực hiện đồng bộ với công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới.

Việc giải thể, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được thành phố triển khai đối với loại hình cơ quan hành chính, sự nghiệp là nhiệm vụ của các tổ chức có sự tương đồng hoặc sự phối hợp chặt chẽ về nhiệm vụ chính trị được giao. Việc sắp xếp nhằm xây dựng mô hình tổ chức phù hợp trên các nhóm, ngành, lĩnh vực hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, đồng thời góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới, đảm bảo sự thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể trong Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Sau giải thể, sáp nhập, các tổ chức cơ sở đảng tập trung xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp với yêu cầu mới.          

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết