Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 4, 7/12/2022, 19:49 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy cơ sở

LCĐT - Hằng năm, có trên 90% chi, đảng bộ trên địa bàn tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Một trong những yếu tố quan trọng để đạt kết quả trên là trình độ chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở, cấp ủy viên ngày càng được nâng cao.

Cuối năm 2021, Đảng bộ tỉnh có 614 tổ chức cơ sở đảng, với 614 bí thư cấp ủy cơ sở, 1.878 cấp ủy viên. Cơ bản đội ngũ cấp ủy viên và bí thư cấp ủy cơ sở có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín. Đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ, phát huy hiệu quả sức mạnh của chi, đảng bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trình độ mọi mặt của bí thư cấp ủy cơ sở cũng được nâng lên, trong số 614 chi, đảng bộ cơ sở thì 227 bí thư có trình độ sau đại học; 387 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng. Về trình độ lý luận chính trị, 392 bí thư có trình độ cao cấp, cử nhân; 213 đồng chí có trình độ trung cấp; số bí thư có trình độ lý luận sơ cấp, chưa qua đào tạo chỉ 9 người (chiếm 1,5%).

Trong số 1.878 cấp ủy viên, 447 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ cao đẳng có 1.416 đồng chí; trung cấp và sơ cấp, chưa qua đào tạo 5 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị, 815 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân; 890 đồng chí có trình độ trung cấp; sơ cấp, chưa qua đào tạo 173 đồng chí. Để nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh có giải pháp, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chi ủy Chi bộ tổ dân phố số 4, thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng họp bàn các nội dung.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã có hơn 15.000 lượt cấp ủy viên, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có hơn 2.600 lượt người được đào tạo chuyên môn; trên 2.300 lượt người được đào tạo lý luận chính trị; gần 11.000 lượt người được bồi dưỡng nghiệp vụ. Từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 3.000 lượt cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ. Đội ngũ cấp ủy viên và bí thư cấp ủy cơ sở sau khi được đào tạo, bồi dưỡng trở về địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia công tác có nhận thức chính trị vững vàng hơn, trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Theo đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để nâng cao năng lực của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là Đề án số 18 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”, trong đó có việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, tập trung bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất năng lực công tác, đủ về số lượng, chất lượng, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án… trong đó có việc đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Hằng năm rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, các lớp cập nhật kiến thức về những nội dung mới của quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng mà Trung ương, Tỉnh ủy mới ban hành cho đội cho cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở… Qua đó, nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết