Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 9/12/2022, 13:19 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú, số tiền 70 triệu đồng, do không báo cáo thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, nghị quyết đại hội đồng cổ đông...

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú (địa chỉ tại 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 150/QĐ-XPVPHC, với số tiền phạt 70 triệu đồng, do Công ty đã không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020, Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2020, 2021.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết